ניצוצות – משחק חוויתי לכל מי שרוצה לשוטט בפרד"ס הקבלי.
"לכל אדם נקבעו ניצוצות שצריכים להתברר על-ידו. מחכים הניצוצות שיבוא ויבררם" (הרבי מלובביץ')
סקרן ומתעניין בעולם הקבלה ?
רוצה לשוטט בפרד"ס הקבלי ?
ב"ניצוצות" בחרנו 52 מושגי יסוד מעולם הקבלה , ויצרנו משחק חוויתי לכל מי שרוצה לשוטט בפרד"ס הקבלי.