סקרנים ומתעניינים בעולם הקבלה?

רוצים לשוטט בפרד"ס הקבלי?

ב"ניצוצות" בחרנו 52 מושגי יסוד מעולם הקבלה מתוך כתביהם של ענקים כמו ג'יקטיליה , קורדובירו והאר"י, ויצרנו משחק חוויתי לכל מי שרוצה לשוטט בפרד"ס הקבלי.

המשחק מורכב מ 13 סדרות נושא ובכל אחת ארבעה מושגים המסודרים לפי ארבע העולמות הקבליים:
עולם האצילות המסמל את הרובד הרוחני,
עולם הבריאה המסמל את הרובד השכלי,
עולם היצירה המסמל את הרובד הרגשי
ועולם העשייה המסמל את הרובד הגשמי.