חידת השבוע image
מה המושג הקבלי הנקרא גם "שכינה" ?

מידי שבוע תתקיים הגרלה בין הפותרים נכונה, והזוכה

יקבל לביתו את המשחק (בשווי  129 ש"ח).

שלח התשובה ל:

 hagai@nitsotsot.com