קבלה - תורת הסוד היהודית
הקבלה, המכונה גם "תורת הסוד", מציעה דרך להבין את היווצרות העולם מתוך האלוהות, את משמעות החיים ואת תפקידנו כבני אדם. חכמת הקבלה מזמינה אותנו לתהליך של חיפוש רבדים נוספים של המציאות ושל התחדשות פנימית, מתוך מוכנות להעמיק ולראות את האחדות השוכנת מתחת לפני השטח. הידע על מסתורין הבריאה ותבנית המציאות אינו סודי, ומי שמוכן ובשל לתהליך של חיפוש וגילוי, מוזמן ללמוד, להכיר וליישם את הידע הגנוז.
המילה ״קבלה״ מצביעה על שתי משמעויות:
קבלה מלשון מה ש״התקבל״ במסורת.
קבלה מלשון ״הַקְבָּלָה״ – מה שמצוי למעלה מקביל לְמה שמצוי למטה. כל היקום הנגלה אינו אלא השתקפות של העולם האלוהי, ויש קשר בין העולם הגשמי והעולם הרוחני.   
 
בין דגשיה של הקבלה
סימטריה והקבלה בין האדם ובין העולם
קשר הדדי בין האלוהים ובין האדם
האדם בצלם האל והאל בצלם האדם 
מעולם הפירוד לעולם אחדותי
בחירה חופשית
התחדשות אין-סופית
קבלה - תורת הסוד היהודית image