אודות image
ב"ניצוצות" בחרנו 52 מושגי יסוד מעולם הקבלה מתוך כתביהם של ענקים כמו ג'יקטיליה , קורדובירו והאר"י, ויצרנו משחק חוויתי לכל מי שרוצה לשוטט בפרד"ס הקבלי. 

המשחק מורכב מ 13 סדרות נושא ובכל אחת ארבעה מושגים המסודרים לפי ארבע העולמות הקבליים: עולם האצילות המסמל את הרובד הרוחני, עולם הבריאה המסמל את הרובד השכלי, עולם היצירה המסמל את הרובד הרגשי ועולם העשייה המסמל את הרובד הגשמי.

"כל העולמות, העליונים והתחתונים, וכל אשר בתוכם, לא נבראו אלא בשביל האדם"
הרב יהודה אשלג, "בעל הסולם", הקדמה לפתיחה לחכמת הקבלה